Relatii publice
 
Contact


112
021.423.15.10


                      Direcţia Generalã de Jandarmi a Municipiului Bucureşti


Este constituitã şi funcţioneazã conform prevederilor Legii nr. 550 din 29.11.2004 -  privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Ordinul ministrului de interne nr. 1564 din 30.12.2006 şi a statului de organizare aprobat de Inspectorul General al Jandarmeriei Române prin  Ordinul nr. 0178 din 30.12.2006.  

Conform legii, Direcţia Generalã de Jandarmi a Municipiului Bucureşti este o unitate, destinatã planificãrii, organizãrii, conducerii şi executãrii misiunilor specifice şi îndeplinirii atribuţiilor ce revin Jandarmeriei în Municipiul  Bucureşti.

Direcţia Generalã de Jandarmi a Municipiului Bucureşti are personalitate juridicã, interesele sale în faţa instanţelor judecãtoreşti şi a altor autoritãţi jurisdicţionale fiind reprezentate de cãtre consilierul juridic al D.G.J.M. Bucureşti, în condiţiile legii, este unitate bugetarã, directorul general având calitatea de ordonator terţiar de credite şi poate angaja şi presta, la cerere, pe bazã de contract sau comandã fermã, în condiţiile legii, cu efective din cadrul unitãţilor şi subunitãţilor subordonate nemijlocit comandamentului, servicii pentru persoane juridice sau persoane fizice.

© Jandarmeria Bucuresti - 2011~2016